Zrínyi Ilona Városi Könyvtár

Sárospatak nyilvános közkönyvtára.

A Művelődés Háza és Könyvtára, Zrínyi Ilona Városi Könyvtárának nyitva tartása:

Hétfőtől - Péntekig: 1000 órától - 1700 óráig,

Szombaton: 900 órától - 1200 óráig.


Nyári nyitva tartás:

Hétfőtől - Péntekig: 1000 órától - 1600 óráig,

Szombaton és Vasárnap: ZÁRVA

A könyvtárhasználati (tagsági) díj egy évre: 800 Ft.

 1. Térítésmentes a könyvtárhasználat az 1997. évi CXL Törvény 100.§. 1 bek. /b. pontja, valamint 6/2001.(I.17.) sz. Korm. rendelet alapján: a 16 éven aluliaknak, a múzeumi, levéltári, közművelődési dolgozóknak, a fogyatékosoknak, munkanélkülieknek, rendszeres szociális segélyben részesülőknek, nyugdíjasoknak, valamint a 2001. évi LXII Tv. 4. § alapján a szomszédos államokban élő magyaroknak.
 2. 50 % kedvezményt biztosítunk: az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező 16 éven felüli középiskolai tanulóknak, egyetemi, főiskolai hallgatóknak, pedagógus igazolvánnyal rendelkező pedagógusoknak.
 3. Alkalmanként 6 kötet könyvet kölcsönzünk 3 hétre.
 4. A dokumentumokat óvni kell minden rongálódástól, és a kölcsönzési határidő lejárta előtt vissza kell szolgáltatni.
 5. A kölcsönzési határidő max 2 alkalommal meghosszabbítható, amennyiben a kölcsönzésben lévő könyvre előjegyzés nincs. Hosszabbítást lehet kérni személyesen, levélben, e-mailben vagy telefonon.
 6. A határidőn túl visszahozott dokumentumokért 5 Ft/dokumentum/nap késedelmi díjat számítunk fel.
 7. A felszólítások postaköltsége is az olvasót terheli.
 8. A kölcsönzött dokumentum elvesztése vagy megrongálása esetén az olvasó az okozott kárt az alábbiak szerint térítheti meg:

 9. az elveszett könyvet a mű ugyanazon kiadású példányával, vagy annak másolatával pótolhatja,
 10. beszerezhetetlen dokumentum esetében a kötet jelenlegi értékét vagy az újraelőállításhoz (másolás és kötés) szükséges összeget köteles megfizetni.
 11. Térítéses szolgáltatások:

folyóiratok kölcsönzési díja: 100 Ft/ hét

fénymásolás: 25 Ft/ oldal,

számítógépről szöveg nyomtatása: 36 Ft/oldal

színes nyomtatás: 100 Ft/ oldal

szkennelés: 100 Ft/ oldal,

CD írás: 300 Ft

fax küldése: 200 Ft / oldal.