Református templom - Vámosújfalu

Az 1550-es évekre elér a reformáció tanítása Tokaj-Hegyaljára, így Vámosújfaluba is. Előbb a lutheri, majd a kálvini irány honosodik meg. Vámosújfalu örömmel fogadja a reformáció tanítását. A gyülekezet első lelkipásztora Liszkai Jónás 1597-1601-ig pásztorolja a híveket . A gyülekezet jelenlegi lelkipásztora Dr. Sándor Endre 1975-től végzi itteni szolgálatát hitvesével, így volt idő, amikor a tolcsvai, erdőhorváti gyülekezetek is innen kapták a lelkipásztori szolgálatot. Jelenleg Dr. Sándor Endréné a bodrogolaszi gyülekezet beiktatott lelkipásztora és Sárazsadányt is innen látják el. Ők a gyülekezet 33-34. lelkipásztorai.

Az egyházközséget 24 tagú presbitérium irányítja a lelkész és gondnok felügyeletével. Az egyházközség 61. gondnoka jelenleg Szendrey Béla, aki 2000-től látja el feladatát. A gyülekezet pénztárosa Balogh Balázsné,

A gyülekezet kezdettől fogva iskolát is fenntartott. 1598-ból megvan a rektori díjlevele a „schola mester”-nek. Az iskola református iskolaként működött, ami 1904-ben lett állami népiskola, s ebben az időben épül újjá a jelenlegi épület első része.

Az egyházközség temploma 1912-ben épült fel újra, mert az előző templomot a hegyaljai földrengés korábban tönkre tette. Éppen ezért most készülünk a 100 éves ünnepségre 2012-ben. Addigra szeretnénk a fűthető templom régi ablakait kicserélni és méltóképpen megünnepelni az új templom 100. évfordulóját.

Alkalmaink: Minden vasárnap d.e. 11-től és d.u. 3-tól istentiszteletet a templomban. Hétfőn és csütörtökön 3 csoportban hittanóra az önkormányzati iskolában. Csütörtökön d.u. 5-től konfirmandus óra. Hétfőn 1/2 4-től óvodai hittanóra. Minden szombaton templomi istentisztelet este. Advent első vasárnapjától húsvét nagyhetéig háziistentisztelet a gyülekezeti tagoknál hívásra. A gyülekezeti teremben állandóan könyvárusítás folyik – itt működik a Kálvin Kiadó lerakata.

Dr. Sándor Endre

lelkipásztor