Istenszülő Oltalma templom

Görög katolikus templom

A XVIII. században bevándorló ruszin és a Balkánról betelepülő görögök hozták magukkal a vallásukat és alakítottak ki vallási közösséget. A kevés számú ortodox nem hozhatott létre önálló egyházat, ezért egyesültek a görög katolikus, nagyobb létszámú gyülekezettel. A feljegyzésekből úgy tudjuk, hogy 1745-ben alapították a lelkészséget. E vallási közösséghez tartoztak a nevezetes görög Constantin család, tagjai, akik az egyház vezetésében fontos szerepet játszottak. A XVIII. század közepétől Tokajban tartottak fenn vallási közösségi iskolát, ahová a tolcsvai gyerekek is eljártak, majd Tolcsván is megszervezték a görög katolikusok iskoláját, mely az államosításig működött.

Látogatható: előzetes telefonon történő egyeztetéssel.