Búzavirág Alapítvány

A búzavirág is ott virul…

A Búzavirág Alapítvány azzal a céllal alakult, hogy a teljes élet lehetőségét nyújtsa olyan látássérült felnőtteknek, akik családi háttér nélkül nem tudnak önálló életvitelt folytatni. A látássérültek szempontjait szem előtt tartva székhelyül olyan települést kerestünk, ami elég kicsi ahhoz, hogy lehessen ismerni a szomszédokat, a boltost, a postást..., de ahol van óvoda-iskola a gyermekeinknek, orvosi ellátás, vasútállomás. Fontos volt, hogy legyen a közelben pezsgő kulturális élettel rendelkező város és olyan természeti környezet, ahol tudunk evezni, biciklizni, kirándulni (mert ezek látássérüléssel is végezhetőek). Így esett a választás Vámosújfalura.


Rehabilitációs otthonunk


A célcsoportot elsősorban az állami gondozásban felnőtt vak és gyengénlátó fiatalok jelentik. Számukra rehabilitációs célú lakóotthont létesítettünk 12 férőhellyel. Ezek a fiatalok család nélkül, intézeti körülmények között éltek korábban, ezért az otthonban folyó nevelés során nagy hangsúlyt helyezünk az önálló életre való gyakorlati felkészülésre, a felnőtt szerepminták elsajátíttatására, a helyzetükkel való együttélés elfogadtatására. Egyéni rehabilitációs terv szerint folyik a fiatalok közlekedésre, önkiszolgálásra tanítása, az egyéni korrekció, a szabadidő szervezése, a továbbtanulás és az önálló életre való felkészülés segítése. Súlyt helyezünk az önálló tájékozódásra, az információs társadalomból való kirekesztés enyhítésére, a kulturális élményszerzés lehetőségeinek megteremtésére. A fiatalok az otthonon belül önálló garzonlakásokban élnek, ahol maguk gondoskodnak a vásárlásról, főzésről, mosásról, takarításról – természetesen minden segítséget megkapnak ezek megtanulásához. Így megteremtjük annak lehetőségét, hogy vakvezető kutyát tarthassanak, házasságot köthessenek és gyermeket vállalhassanak (most 2 gyermek él szüleivel a lakóotthonban).


Kézműves műhelyeink


Az önálló, önrendelkező élethez elengedhetetlenül hozzátartozik a munka, az anyagi önfenntartás eszközeként és a hasznos, értelmes tevékenység igényeként egyaránt. A fiataloknak kézműves műhelyekben kínálunk munkalehetőséget. Olyan szakmákat választottunk és a műhelyeket eleve úgy terveztük, hogy számukra biztonságos, „áttekinthető” és akadálymentes legyen, a munkafolyamatokat úgy szervezzük, hogy képességeiknek megfelelő, kreatív munkát végezhessenek. A szövés, a fazekasság, a kertészet és a kosárfonás is olyan mesterség, amikben ők a látókkal gyakorlatilag egyenértékű munkát tudnak végezni. A fennmaradó munkahelyeket felkínáltuk a térségben élő fogyatékkal élő személyeknek, így jelenleg 33 személy vesz részt a szociális foglalkoztatásban. A műhelyeket úgy alakítottuk ki, hogy kerekesszékkel is akadálymentesen lehessen közlekedni. A különböző sérülésekkel élők fogadása, egymás megismerése, az egymásrautaltságnak, illetve annak megélése, hogy a másiknak viszont én tudok segíteni, szintén sokat jelent. A kialakított foglalkoztatás nem karitatív jellegű, hanem értékesíthető termékeket előállító, termelő tevékenység, mely valós piaci igényt elégít ki.


Hagyományos technikával készített, egyedi termékeink:


vesszőből font kosarak, tálcák, tárolók, pamut- és rongyszőnyegek, szövött tarisznyák, táskák, sárospataki stílusú fazekas termékek, kerámia dísztárgyak, plakettek, kerti edények


Kézműves tábor Vámosújfaluban


30+4 fős ifjúsági szállásunkra iskolák, gyermekotthonok, gyülekezetek által szervezett csoportokat várunk, vezetőikkel. 

Műhelyeinkben délelőttönként kézműves foglalkozást (agyagozás, szövés, kosárfonás) szervezünk kis csoportokban, akadályozottsággal élő mestereink vezetésével, délután pedig szabadidős programok szervezhetők, amikre kiváló alkalmakat kínál a Zemplén-hegység, a Bodrog, valamint Sárospatak közelsége. A táborozás páratlan lehetőséget kínál sérültek és egészségesek együttműködésére, a gyerekek szemléletformálására, az integráció és az esélyegyenlőség értékeinek elsajátítására.


Rehabilitációs szolgáltatásunk a régióban élő látássérültek számára


A régióban élő látássérült felnőttek számára az Észak-magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központtal együttműködve nyújtunk ingyenes szolgáltatásokat:


látásvizsgálat a hasznosítható látásfunkciók feltérképezésére, a megromlott látáshoz való alkalmazkodás tanítása


segédeszközök megismerése, kipróbálás

tájékozódás-közlekedés tanítása, amennyiben lehetőség van rá, a meglévő látásra támaszkodva, továbbá kísérővel, fehér hosszú bottal vagy vakvezető kutyával


megoldások a hétköznapi tevékenységek önálló végzésére ( főzés, takarítás, stb.)


                

számítástechnika oktatás képernyőnagyító vagy beszélő program használatával

                

Braille-írás megismerése

                

pszichés segítségnyújtás

                

sorstárs közösség, klub

                

látássérültek számára elérhető juttatások igénylése, érdekvédelmi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel segítése

                

képzések, új szakma tanulásának segítése

                

munkahelyhez jutás segítése


Az Alapítvány kiemelten közhasznú, mivel állami feladatot vállal át. Civil intézményfenntartóként azonban az állami normatív finanszírozásunk meglehetősen alacsony, ezért folyamatosan indulunk pályázatokon, keressük az adományszerzés lehetőségeit, hogy a fogyatékkal élők ellátása állandó és biztonságos, magas színvonalú maradhasson a folyamatosan változó törvényi és finanszírozási feltételek között is.